JAG JOBBAR PÅ

KLINIK

JAG JOBBAR PÅ

LABB


X

Prisjustering på grund av ökade kostnader

På grund av stora kostnadsökningar inom frakt, emballage och el samt höjda inköpspriser på produkter och material, är vi tvungna att göra en prishöjning på två till fyra procent.
Det gäller även för OpenMill, förutom på I-Bridge produkterna som är oförändrade.
Detta genomförs den 1 september, 2022.