Ledningssystem för kvalitet och miljö

Forstec Dental AB har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt ISO 9001 och ett kvalitetslednings­system för medicintekniska produkter som uppfyller kraven enligt ISO 13485. Vi är också miljöcertifierade enligt ISO 14001.

När det gäller de medicintekniska produkter som Forstec som grossist marknadsför, kontrollerar Forstec produktens CE-märkning och den EU Deklaration om överensstämmelse som CE-märkningen grundar sig på.

Medicintekniska produkter som Forstec själva tillverkar (specialanpassade produkter), uppfyller krav på säkerhet och prestanda enligt (EU) 2017/745 MDR, Bilaga I.

Vårt produktionscenter OpenMill som tillverkar CAD/CAM-framställda protetiska ersättningar för tandtekniskt bruk är också godkänt av Läkemedelsverket som tandtekniskt laboratorium. Det ackrediterade organ för certifiering som är vår partner är RISE, tidigare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
ISO 14001 PDF
ISO 13485 PDF
ISO 9001 PDF
Registreringsbevis Läkemedelsverket PDF
Hållbarhetspolicy ver 5 PDF
Forstec dataskyddspolicy GDPR 2018 PDF

Forstec Hållbarhetspolicy

Forstec Dental har ett hållbarhets- och livscykelperspektiv i processer och beslut. För mer info om vad detta innebär läs vidare på Forstec hållbarhetspolicy pdf.
Hållbarhetspolicy PDF

Säkerhetsdatablad

Behöver du säkerhetsdatablad ringer du respektive kundtjänst på telefonnummer enligt nedan eller mailar info@forstec.se.

Vi är miljöcertifierade
enligt ISO 14001

logo