JAG ÄR

TANDLÄKARE

JAG ÄR

TANDTEKNIKER


X

Kvalitetssäkring

openmill-1

Forstec Dental AB har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt ISO 9001 och ett kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter som uppfyller kraven enligt ISO 13 485. Vi är också miljöcertifierade enligt ISO 14 001. Vårt produktionscenter OpenMill som tillverkar CAD/CAM framställda protetiska ersättningar för tandtekniskt bruk är också godkänt av Läkemedelsverket som tandtekniskt laboratorium. Det ackrediterade organ för certifiering som är vår partner är SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Forstec har också rätten att tillverka och CE-märka medicintekniska produkter inom området protetiska implantatkomponenter.

ISO 14001 PDF
ISO 13485 PDF
ISO 9001 PDF
Registreringsbevis Läkemedelsverket PDF

Forstec Dental AB Malmö 040 755 45 Forshaga 054 87 53 00 Stockholm 08 611 55 45 OpenMill 040 31 75 45 CAD-support 010 500 61 90 Service 040 755 40 info@forstec.se