JAG JOBBAR PÅ

KLINIK

JAG JOBBAR PÅ

LABB


X

Garanti

Marknadens bästa garantivillkor

Vi lämnar 30 års garanti på I-Bridge X, I-Butment X, I-Bar X, OM-Bridge och OM-Abutment i Co-Cr och Titan och 5 års garanti på implantatprotetik i ZiOx. Vid implantat- och tandstödd kombinationsprotetik i metall lämnar vi 10 års garanti.

Vi ersätter inte bara den av oss tillverkade bron eller distansen utan täcker också kostnaden för inköps-
priset för implantatet om implantattillverkaren inte tar sitt garantiansvar på grund av att OpenMill protetik har använts.

På protetik för kronor och broar lämnar vi 5 års garanti på alla material.
På frästa och printade bettskenor lämnar vi 1 års garanti.

OpenMill Warranty Terms PDF
OpenMill garanti PDF