JAG JOBBAR PÅ

KLINIK

JAG JOBBAR PÅ

LABB


X

Garanti

Marknadens bästa garantivillkor

Vi lämnar 30 års garanti på I-Bridge X, I-Butment X, I-Bar X, OM-Bridge och OM-Abutment i Co-Cr och Titan och 5 års garanti på implantatprotetik i ZiOx. Vid implantat- och tandstödd kombinationsprotetik i metall lämnar vi 10 års garanti.

Vi ersätter inte bara den av oss tillverkade bron eller distansen utan täcker också kostnaden för inköps-
priset för implantatet om implantattillverkaren inte tar sitt garantiansvar på grund av att OpenMill protetik har använts.

På protetik för kronor och broar lämnar vi 5 års garanti på alla material.
På frästa och printade bettskenor lämnar vi 1 års garanti.

OpenMill Warranty Terms PDF
OpenMill garanti PDF

Forstec Dental AB Malmö 040 755 45 Forshaga 054 87 53 00 Stockholm 08 611 55 45 Klinik 08 55 76 51 70 OpenMill 040 31 75 45 Support 010 500 61 90 Service 040 755 40 info@forstec.se