JAG JOBBAR PÅ

KLINIK

JAG JOBBAR PÅ

LABB


X

Garanti

Marknadens bästa garantivillkor

Du får 30 års garanti på I-Bridge X, OM-Bridge, I-Butment X och OM-Abutment i Co-Cr och Titan och fem års garanti på implantatprotetik i ZiOx. Vi ersätter inte bara bron eller distansen utan täcker även kostnaden för inköpspriset av implantatet om implantattillverkaren inte tar sitt garantiansvar på grund av att OpenMill protetik har använts. På protetik för kronor och broar lämnar vi fem års garanti på alla material.

OpenMill garanti PDF
OpenMill Warranty Terms PDF

 

Här finns mer information om OpenMill

Önskar ni en gällande prislista för OpenMill var vänlig kontakta kundtjänst.

OpenMill produktionstider PDF
OpenMill omgörning PDF
OpenMill ordersedel PDF
OpenMill plattformar PDF
OpenMill I-Bridge plattformar översikt PDF

Forstec Dental AB Malmö 040 755 45 Forshaga 054 87 53 00 Stockholm 08 611 55 45 Klinik 08 55 76 51 70 OpenMill 040 31 75 45 CAD-support 010 500 61 90 Service 040 755 40 info@forstec.se