JAG JOBBAR PÅ

KLINIK

JAG JOBBAR PÅ

LABB


X

Felaktig upphandling

 

Region Kalmar Län genomförde i juni på felaktig grund en direktupphandling. Upphandlingen avsåg produktion och leverans av tandtekniska förarbeten för att kunna tillverka tandteknik i egen regi.
Direktupphandlingen stoppades omgående då man insåg misstaget och en ny upphandling enligt LOU kommer att genomföras senare.
Vi har på Forstec Dental inte varit tillfrågade i denna upphandling och har ej lämnat in någon typ av anbudssvar.

Forstec Dental AB Malmö 040 755 45 Forshaga 054 87 53 00 Stockholm 08 611 55 45 Klinik 08 55 76 51 70 OpenMill 040 31 75 45 CAD-support 010 500 61 90 Service 040 755 40 info@forstec.se